Affärsnätverket 24 november 2021


Västerås

Den 24 november 2021 besökte Staffan Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Västerås, Residens Mälarens Affärsnätverk.

Staffan som är infödd västeråsare och ursprungligen lärare har varit kommunstyrelsens ordförande i ett år. Men han har lång erfarenhet som kommunalpolitiker. Redan 2004 blev han som kommunalråd heltidspolitiker. Han har varit socialnämndens ordförande, och även ordförande i Mälarenergi, så han är insatt i många frågor gällande Västerås och stadens framtid.

  • Som djupt engagerad kommunalpolitiker har nog aldrig upplevt ett sådant tryck på Västerås som nu. Företag vill etablera sig här, folk vill flytta hit, staden växer och vi som försöker planera allt hinner nästan inte med. Mark som är avsedd för verksamheter börjar ta slut, och vi arbetar som bara den för att hänga med. För när staden växer så ställs krav inte bara på mark för etableringar, utan också infrastruktur som vägar, skolor, tåg/kollektivtrafik. Det börjar bli köer på E18 och andra viktiga vägar under rusningstrafik, bostadspriserna stiger. 

Northvolts etablering i Västerås innebär att framtidsinriktade företag och industrier också vill etablera sig här. Högskolan blir universitet vid årsskiftet vilket innebär att ett antal forskare kommer till Västerås. 

                      Det finns också utmaningar som t ex kompetensförsörjningen, där företag skriker efter rätt kompetens, samtidigt som vi har 10% arbetslöshet. Mälarenergi kan producera el, men det räcker inte, så kraftförsörjningen är också en utmaning. Fler människor innebär fler förskolor, skolor, äldreboenden – staden kommer att behöva låna upp pengar för alla investeringar som ska göras.   

Det är angenäma problem, för det är positivt att företag och människor vill flytta hit. En växande stad skapar möjligheter till tillväxt på alla håll.  

Deltog den 24 november gjorde, förutom föreläsaren:

Marie Lagerbäck, Swedbank

Birger Jonsson, Kopparkliniken

Kjell Jansson, Vestmannalast

Lisa Brandberg, Västerås stad

Maria Johansson, Laila Wallén, Per Brunzell, Håkan Hammarqvist, Mats Elfsberg, Residens Mälaren

Tim Pettersson, SeniorProffsen

Helena Andersson, Västerås Revision

Dorrit Ambjörn

Marie Björkholm, Per Björkholm, Seniorproffsen via Zoom