Affärsnätverket 8 mars 2018


Närmsta hamn är bästa hamn

På den internationella kvinnodagen den 8 mars gästades Affärsnätverket av Carola Alzén, VD för Mälarhamnar. Carola berättade om vad hamnarna i Västerås och Köping står inför och hur Carola lyckats vända en negativ utveckling i bolaget.

Carola har arbetat inom järnvägen i 20 år innan hon kom tilAlzenl Mälarhamnar. Hon är ser sjöfarten och hamnarna i Mälaren som stora möjligheter till att väsentligt minska miljöbelastningen från transporter till och från Mälardalen och samtidigt avlasta ett hårt belastat väg- och järnvägsnät.

Det pågår ett jättearbete med att bygga om slussen i Södertälje samt att muddra farleden för att kunna ta in större fartyg i Mälaren. Det är det största infrastrukturarbetet gällande sjöfart i Sverige sedan Göta kanal byggdes. Men det tar tid, och dessutom måste Hjulstabron byggas om, och det är ännu inte budgeterat.

Carola kunde också berätta om sin arbetssituation där det inte varit enkelt att som kvinna på 160 cm få med sig hamnarbetare på en krävande omorganisation. – Ibland får man välja sina strider. Det är inte så att jag backar för något annat än rationella argument, utan jag menar att man får vara lite smart och välja rätt plats och tidpunkt när något måste göras. Det har varit jobbigt, men nu har vi vänt på skutan vilket varit mitt uppdrag. Jag vill gärna få upp volymerna i hamnarna också, det finns så mycket att vinna på att lägga över en del landtransporter till sjötransporter. Men det måste finnas en politisk vilja också. Det jobbar jag för nu.

Carola berättade även kort om sitt sociala engagemang där hon tagit emot ensamkommande flyktingbarn och fått in dem på rätt spår – ordning och reda, utbildning, arbete.  – Dessa killar har ofta med sig bra egenskaper och driv. Jag brukar säga att det här med entreprenörskap kan de, men nu är vi i Sverige så det behövs tyglas med lite ordning och reda.  Då blir det bra.

Deltog på nätverksträffen gjorde:

Birger Jonsson, Kopparkliniken

Anton Olsson, Aros Bygg & Förvaltning

Michael Hedman, EA-gruppen

Marie Björkholm, SeniorProffsen

Per Björkholm, SeniorProffsen/väl valda ord

Helena Andersson, BDO

Mats Vestling, BDO

Marita Lyckstedt, Adsum

John Rynler, Aros Hyresmaskiner

Anders Flink, Mark Södergren & Flink

Lars och Marie Forslund, HJT

Johan Magnusson, JM Inväst

 

Kjell Jansson, Aros Fjärrgods