Affärsnätverket 29 sept 2017


Den 28 september gästades Affärsnätverket återigen av två stycken föreläsare: denna gång med den f d reklammannen Staffan Braw samt historikern Niklas Ulfvebrand.

Staffan Braw berättade om sin idé och sitt projekt Företagsvolontärerna, där företag kan bidra till välgörande ändamål med något annat än pengar.

  • Företag har tillgång till värden som har låg kostnad för företaget, men kan betyda mycket för mottagaren. Kan man dela med sig av dessa värden till den som behöver det, när det behövs, blir bidraget mer effektivt än att skänka pengar. Det kan handla om att låna ut en släpvagn, laga en kopiator, måla om ett hus, konsulta några timmar, låna ut ett kontorsrum eller bjuda på en frukost.
  • Med Företagsvolontärerna kan företag arbeta effektivt och lokalt med CSR. Det behöver inte vara så krångligt. Genom att vara en företagsvolontär kan ni enkelt välja att engagera er i det som passar er verksamhet, när det passar er.

Staffan berättade även om sitt afterwork-projekt: bra-aw. AW behöver inte enbart handla om att gå ut på krogen, Staffan anordnar matvandringar, provapå-träningar på gym, och nu senast bilprovning av hybridbilar på Västerås flygplats med Tesla, Porsche, Lexus m fl! Deltagarna får betala en mindre avgift för att vara med vilket oavkortat går till välgörande ändåmål.

Vill du veta mer om Staffans projekt hittar du länkarna här:

Företagsvolontärerna – http://foretagsvolontarerna.se/

After work aktiviteter – http://bra-aw.se/

 

folkhemsturNästa föreläsare var historikern Niklas Ulfvebrand. Niklas är intresserad av modern historia och skriver till vardags på en avhandling om Grängesbergsbolaget. Han driver också tillsammans med sin kollega Rebecca Svensson den prisade Folkhemsturen. Det är en rundresa i Västerås med en gammal buss där Niklas och Rebecca guidar resenärerna genom staden som växt och utvecklas så snabbt de senaste 100 åren.

  • Västerås är en mycket gammal stad som vid olika tillfällen i historien spelat en viktig roll i Sverige. En handelsstad vid Svartåns mynning, Domkyrkan, på 1500-talet när danskarna förskansade sig i Västerås slott, reformationsriksdagen när Gustav Vasa gjorde landet protestantiskt, Rudbeckius på 1600-talet.

Vid sekelskiftet runt 1900 var Västerås en smått sömnig småstad med ca 10.000 invånare. Industrialismen var dock på gång, och blev storskalig med Asea och Metallverken. Dessa stora industrier behövde arbetskraft, som i sin tur behövde bostäder. En viktig faktor i detta bostadsbyggande var begreppet Folkhemmet som stod för ett tryggt samhälle som tog väl hand om alla och gav en hög standard.

  • När man byggde i Västerås fanns det inte så mycket gammalt att ta hänsyn. Här byggdes helt nya stadsdelar på till stor del obebyggd mark. Staden och byggherrarna samarbetade redan då, i ett samförstånd om en slags social ingenjörskonst. Västerås var en dröm för sociala ingenjörer, och det man åstadkom har många kvaliteter som uppskattas än idag. Stora grönytor utomhus, lekplatser för barnen, cykelbanor, huskroppar som inte är för höga eller står för tätt, små butikslokaler i och bland hyreshusen, fjärrvärmen från det stora Kraftvärmeverket, med mera.

En annan aspekt på industrins behov av arbetskraft var importen av arbetskraft från bland annat Finland och Italien. En stor grupp italienare kom till Västerås och 1947 serverades den första pizzan i Sverige på restaurang Sjöhagen i Västerås. Niklas och Staffan kommer att arrangera en Pizzatur med Folkhemsbussen i november, håll utkik efter den!

Folkhemsturen bokas via Turistbyrån i Västerås: http://visitvasteras.se/aktor/folkhemsturen/

Mer om Folkhemsturen:

https://www.folkhemsturen.se/

http://bjorkholm.com/mellanmjolkens-stad/

 

Sammankomsten avslutades med en gemensam middag på restaurang Zeyton.

 

Deltagare på sammankomsten:

Birger Jonsson, Kopparkliniken

Anton Olsson, Aros Bygg & Förvaltning

Mats Hirschman, HSB

Per Björkholm, SeniorProffsen/väl valda ord

Helena Andersson, BDO

Anders Flink, Mark Södergren & Flink

Johan Magnusson, JM Inväst

Kjell Jansson, Aros Fjärrgods

Birgitta Lindblad, Kadesjös

Marie Lagerbäck, Swedbank

Ulrika Grönberg, Swedbank

Niklas Ulfvebrand, historiker och egen företagare

M fl