Träff 8 april


Affärsnätverkets första träff introducerades av projektledare Marie Pettersson samt Birger Jonsson på Aros Hälsoteam. De berättade bland annat om skrämmande höga siffror på vad sjuka eller ej tillräckligt friska medarbetare kostar enligt en ny undersökning. 45 % av arbetskraften har för dålig kondition för att kunna arbeta koncentrerat en hel arbetsdag.

Enligt undersökningen är en individuell anpassning något som kommer alltmer. Generella hälsoråd är inte alls lika effektiva som individuellt anpassade. Detta är något som Aros Hälsoteam arbetar med  och de arbetar nu med att ta fram individuella hälsoprofiler på alla medarbetare i Aros Bygg och Förvaltning. Man påpekade också vikten av att mäta träningen, här finns till exempel olika appar man kan använda sig av.

Kadesjo1

Sedan var det dags för Håkan Kadesjö som berättade om Lillåuddens utveckling, och den långa resan från en liten udde uppbyggd av schaktmassor till planerna på tjusiga kontor till dagens nya stadsdel med bostäder. Håkan var med från början och har envist arbetat för att Lillåudden skulle bli vad det är idag.

Kvällen avslutades med en god bit lax på Bistro du Lac.

Deltog på Affärsnätverkets första träff gjorde följande personer:

Christian Brobeck, Aroseken

Mikael Hedman, EA-gruppen

Magnus Malmkvist, HMK yrkeskläder

Per Björkholm, väl valda ord

Birgitta Lindblad, Kadesjös

Helena Andersson, BDO

Mari Hellbom, NoGap

Carola Alzén, Mälarhamnar

Claes Wennberg, Björnögården

Mikael Lindström, Mälardalens Finsnickeri

Roland Erixon, Aros Bygg och förvaltning

Mikael P Sjölund, Aros Bygg och förvaltning

Anton Olsson, Aros Bygg och Förvaltning

Juha Flytström, Målericenter

Jimmy Andersson, Målericenter

Jonas Pettersson, JoPe revision

Kjell Jansson, Västmannalast

Tommy Schiller, Öbergs

Annelie Schiller, Öbergs

Madeleine Malmkvist, HMK yrkeskläder

Philip Philipson, Residens Mälaren

Birger Jonsson, Aros Hälsoteam

Eleonor Neitzert, Aros Hälsoteam

Marie Pettersson, Residens Mälaren/SeniorProffsen

Tobias Johnsson, Tillberga bandy

Lars Forslund, LF Invest

Marie Forslund, LF Invest

Lena Warma Faring, Warma group

Hans Lindh, Klövern

Anders Flink, Mark Södergren & Flink

Olle Andersson, Swedbank

Lotta Görling, Texttanken

Håkan Kadesjö, Kadesjös