Välkommen till Residens Mälarens nya hemsida

Posted |


Välkommen till Residens Mälarens nya hemsida. Här vill vi visa vad som sker på Residens Mälaren idag.

Förutom ett boende finns här en bottenvåning med konferensmöjligheter,  en restaurang, ett spa/gym samt en rad entreprenörer inom friskvård och service. Vi som driver detta ser möjligheterna här – och  vi hoppas du också ser att Residens Mälaren kan ge dig möten med möjligheter.